Resultater fra kampagnen
Quizen blev afviklet over 4 uger
Konverteringsrate
73% af de besøgende gennemførte quizen
Nyhedsbrevs tilmeldinger
19% af de besøgende tilmeldte sig kundens nyhedsbrev

Kontakt os

Hvis vi skal hjælpe dig med at få flere leads!

Mads Falborg Ejsing

Client manager